ANKET SİSTEMİ
KURUMSAL

KVK POLİTİKASI

HAKSAN OTOMOTİV MAMULLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE

KORUNMASI POLİTİKASI

Otomotiv sektörünün yanı sıra beyaz eşya, inşaat, raylı sistem ve savunma sanayisi gibi alanlarda faaliyet gösteren ve idari yönetimi Bursa olmak üzere Manisa ve Rusya’da 450’ye yakın çalışanı ile müşterilerine hizmet veren

 

Haksan Otomotiv Mamulleri San. ve Tic. A.Ş olarak biz,

 

anayasal bir hak olarak düzenlenen kişisel verilerin korunması ve hukuken güvence altına alınması konusunda, sorumluluğumuzun farkındayız ve Şirketimiz bünyesinde işlenen kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine son derece önem vermekteyiz.

 

Bu doğrultuda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili tüm mevzuata uyum sağlanması bakımından gerekli her türlü faaliyetin yürütülmesine ilişkin sistemler kurmaktayız ve bu sistemlerin işlerliğini titizlikle denetlemekteyiz.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen yükümlülükler ile bu kapsamda uygulanacak usul ve esasları düzenleyen “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası” Şirketimiz tarafından tanzim edilerek yürürlüğe girmiştir.

PDF


BU SAYFAYI PAYLAŞ
E-bültenimize kaydolun