ANKET SİSTEMİ
KURUMSAL

KALİTE VE ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Haksan A.Ş olarak;


Temel hedefimiz; müşteri memnuniyetini arttırmak ve müşteri beklentilerini karşılamaktır.

➢ Teslimatımızı zamanında gerçekleştirmek,
➢ Müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayacak kalitede ve fiyatta ürünler üretmek,
➢ Ürün üretmenin yanında onlara kaliteli bir hizmet sunmak, hedefimize ulaşmada benimsediğimiz yöntemlerdendir.
Bizim için;
➢ Üretimin her aşamasında yer alan çalışanlarımızın ihtiyaç duyduğu eğitimleri almasını, onların bilinçli, katılımcı ve liderlik ruhuyla hareket eden bireyler haline gelmesini sağlamak,
➢ Tedarikçilerimizin sürekli bir gelişim içinde bulunmalarını sağlamak,
➢ Yöneticilerimizin sistem şartlarını bilmelerini, verilere dayalı ve katılımcı bir yönetim gerçekleştirmelerini sağlamak,
➢ Topluma ve çevreye saygılı olarak çalışmak, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak,
➢ Faaliyetlerimiz gereği ön plana çıkan çevresel etkileri kontrol altına almak, sürekli gözden geçirmek ve iyileştirmek, böylelikle çevresel kirliliği önlemek,
➢ Çevre ve Kalite konularında gerek müşteri şartlarını gerekse yasal ve diğer şartlardan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmek,
➢ Oluşan atıkları türlerine göre sınıflandırmak ve azaltılması için çalışmalar yapmak,
➢ Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmak, sera gazları salımını kontrol altında tutmak, raporlamak, kısa, orta ve uzun vadede gerekli strateji ve hedefleri oluşturarak ve ilgili planları yaparak karbon ayak izimizi düşürmek misyonumuzdur.
Yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde yaptığımız sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmalarımız, firmamızın yenilikçi ve gelişmeye açık yönünü asla kaybetmeyeceğinin garantisidir. Haksan’ın etkileşim halinde olduğu taraflar; iş yeri sahibi, müşterileri, çalışanları, tedarikçileri, komşuları, devlet ve toplumdur. Haksan tüm etkileşim halinde olduğu iç ve dış unsurların, tarafların beklentilerini değerlendirir, süreçlerini ve stratejilerini onlara göre oluşturur, ortaya çıkan risk ve fırsatları yönetir.
Firmamız, gerek üretim, gerekse idari bölümlerinde ve tüm süreçlerinde SIFIR HATA prensibini benimsemiştir.
Haksan’ın uymakla yükümlü olduğu etik kurallar tanımlanmıştır ve herkese açıktır, Haksan’da tüm çalışanlar bu kurallara uygun çalışmaktadır.
Haksan Otomotiv A.Ş. yukarıda belirtilmiş olan kalite ve çevre politikasının tüm gereklerine uyacağını taahhüt etmektedir.

KALİTE BELGELERİMİZ

Kalite belgeleri ve ödüllerimiz


BU SAYFAYI PAYLAŞ
E-bültenimize kaydolun